Microlearning

Szkolenia w firmie - jak zwiększyć efektywność i zaangażowanie pracowników?

Irek Mirgos
March 1, 2023

Szkolenia w firmie - jak zwiększyć efektywność i zaangażowanie pracowników?

Szkolenia pracowników są kluczowe dla rozwoju firmy i jej konkurencyjności na rynku. Mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji technicznych, jak i umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje czy praca zespołowa. W tym artykule omówimy rozwiązania techniczne wspierające szkolenia w firmach, ich zalety i wady, a także koncepcję microlearningu jako sposobu na pokonanie problemów związanych ze szkoleniami.

Rozwiązania techniczne

Technologia odgrywa coraz większą rolę w procesie nauczania i uczenia się. Dzięki niej można tworzyć atrakcyjne treści szkoleniowe, dostarczać je do uczestników w dowolnym miejscu i czasie oraz monitorować ich postęp i osiągnięcia. Oto niektóre z rozwiązań technicznych stosowanych w szkoleniach:

 • E-learning - metoda nauczania zdalnego za pomocą internetu lub sieci lokalnej. E-learning może obejmować różne formy interakcji, takie jak kursy online, webinaria, quizy czy gry edukacyjne.
 • Wideo - narzędzie do prezentowania treści szkoleniowych w formie filmów z grafiką, dźwiękiem i napisami. Wideo mogą być używane do pokazywania przykładów, demonstracji czy instrukcji.
 • Scenariusze - metoda polegająca na tworzeniu symulacji sytuacji związanych z tematem szkolenia. Scenariusze mogą być wykorzystywane do ćwiczenia umiejętności praktycznych, podejmowania decyzji czy rozwiązywania problemów.
 • VR/AR - technologie polegające na tworzeniu wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości za pomocą specjalnych urządzeń lub aplikacji. VR/AR mogą być używane do zapewnienia immersyjnego i realistycznego doświadczenia szkoleniowego.
 • Mikrolearning - metoda nauczania polegająca na podziale informacji na małe, łatwe do przyswojenia porcje. Mikrolearning jest idealnie dostosowany do potrzeb współczesnych pracowników, którzy mają ograniczony czas i uwagę na szkolenia.

Technologia AI będzie wspierać działania szkoleniowe niezależnie od powyższej listy rozwiązań, ponieważ umożliwia automatyzację i personalizację procesu nauczania.

Zalety i wady rozwiązań technicznych

Rozwiązania techniczne mają wiele zalet dla szkoleń w firmach. Niektóre z nich to:

 • Dostępność - technologia umożliwia dostarczanie treści szkoleniowych do uczestników w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności organizowania spotkań czy podróży. Uczestnicy mogą uczyć się według własnego tempa i harmonogramu.
 • Skalowalność - technologia pozwala na tworzenie treści szkoleniowych dla dużej liczby odbiorców, bez utraty jakości lub spadku efektywności. Treści mogą być łatwo aktualizowane lub modyfikowane w zależności od potrzeb.
 • Interaktywność - technologia umożliwia tworzenie atrakcyjnych treści szkoleniowych, które angażują uczestników i zachęcają ich do aktywnego udziału. Uczestnicy mogą otrzymywać informację zwrotną, zadawać pytania czy współpracować z innymi.
 • Immersja - technologia umożliwia tworzenie realistycznych i wiarygodnych symulacji sytuacji związanych z tematem szkolenia. Uczestnicy mogą doświadczać emocji, napięcia czy ryzyka związanych z prawdziwym kontekstem pracy.

Jednakże rozwiązania techniczne mają również pewne wady lub ograniczenia dla szkoleń w firmach. Niektóre z nich to:

 • Koszt - technologia wymaga inwestycji w sprzęt, oprogramowanie lub usługi specjalistyczne. Koszt może być wysoki zwłaszcza dla nowoczesnych lub zaawansowanych rozwiązań, takich jak VR/AR czy AI.
 • Kompetencje - technologia wymaga odpowiednich kompetencji technicznych lub specjalistycznych dla tworzenia, administrowania lub dostarczania treści szkoleniowych. Niektórzy pracownicy mogą potrzebować szkoleń lub wsparcia, aby skutecznie korzystać z rozwiązań technicznych.
 • Uczestnictwo - technologia nie zawsze gwarantuje aktywny udział uczestników w szkoleniach. Niektórzy mogą czuć się niezainteresowani lub zniechęceni do korzystania z e-learningu lub mikrolearningu. Niektórzy pracownicy mogą potrzebować wsparcia lub motywacji, aby uczestniczyć w szkoleniach technicznych.
 • Jakość - technologia nie zawsze gwarantuje wysoką jakość treści szkoleniowych. Niektóre kursy online lub filmy instruktażowe mogą być niskiej jakości lub nieaktualne. Niektóre symulacje VR/AR mogą być nierealistyczne lub nieodpowiednie dla konkretnych grup odbiorców.

Ważne jest, aby rozwiązania techniczne były odpowiednio przystosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników, a także aby były odpowiednio wdrożone i administrowane przez specjalistów.

Microlearning

Jedną z najnowszych koncepcji edukacyjnych jest microlearning. Polega ona na podziale informacji na małe, łatwe do przyswojenia porcje, które można łatwo i szybko przetrawić. Microlearning jest idealnie dostosowany do potrzeb współczesnych pracowników, którzy mają ograniczony czas i uwagę na szkolenia. Dzięki microlearningowi uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety lub komputery.

Microlearning może przybierać różne formy, takie jak:

 • filmy instruktażowe
 • animacje
 • prezentacje slajdów
 • quizy lub gry edukacyjne
 • podcasty
 • infografiki
 • instrukcje krok po kroku

Microlearning ma wiele zalet dla szkoleń w firmach, takich jak:

 • Efektywność - microlearning umożliwia szybkie i skuteczne przyswajanie informacji, co pozwala na szybsze wdrożenie nowych umiejętności czy procedur w pracy.
 • Elastyczność - microlearning jest dostępny w dowolnym miejscu i czasie, co umożliwia uczestnikom dostosowanie nauki do swojego harmonogramu lub preferencji.
 • Personalizacja - microlearning umożliwia dostarczanie treści szkoleniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i poziomu wiedzy uczestników.
 • Motywacja - microlearning może być angażujący i przyjemny, co może zwiększać motywację uczestników do nauki i podnoszenia swoich kompetencji.
 • Monitorowanie - microlearning umożliwia łatwe monitorowanie postępu uczestników i ocenę ich osiągnięć.

Jednakże microlearning ma również pewne wady lub ograniczenia dla szkoleń w firmach. Niektóre z nich to:

 • Płytkość - microlearning może być powierzchowny lub skupiony na jednym aspekcie tematu szkolenia, co może uniemożliwić uzyskanie pełnego obrazu czy zrozumienia kontekstu.
 • Brak interakcji - microlearning nie zawsze umożliwia interakcję z treścią lub z innymi uczestnikami, co może uniemożliwić zdobycie praktycznych umiejętności lub wymianę doświadczeń.
 • Izolacja - microlearning może prowadzić do izolacji uczestników, którzy uczą się indywidualnie i nie spotykają się z innymi w ramach szkolenia.

Ważne jest, aby microlearning był stosowany w sposób uzupełniający dla innych form szkoleń i aby był odpowiednio przystosowany do celów, grupy odbiorców i tematu szkolenia.

Podsumowanie

Szkolenia dla pracowników są kluczowe dla rozwoju firm i ich konkurencyjności na rynku. Rozwiązania techniczne, takie jak e-learning, wideo, scenariusze, VR/AR czy microlearning, mogą znacznie zwiększyć efektywność i zaangażowanie uczestników w szkoleniach. ednakże ważne jest, aby rozwiązania techniczne były dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników, a także aby były odpowiednio wdrożone i administrowane przez specjalistów.

W Quico wierzymy w lepsze, spersonalizowane szkolenia, które każdy realizuje w swoim tempie i w dogodnej formie. Oferujemy zróżnicowane formy kontekstu, takie jak multitreści, fiszki, quizy, Q&A, ankiety oraz możliwość dołączania audio, wideo i dokumentów. Dzięki mechanizmom harmonogramów ułatwiamy tworzenie i zarządzanie programami szkoleniowymi opartymi na microlearningu, co pozwala tworzyć kompleksowe programy pogłębiające zagadnienie.

Wspieramy interakcję użytkowników poprzez wbudowany w system komunikator i moduł grywalizacyjny.

Powiązane wpisy

Napisz do nas
i otrzymaj
14-dniowy trial!

Zapytaj o demo